Skip to content

Värm poolvattnet med en poolvärmepump

Poolvärmepumpar bygger på samma princip som en luft-vattenvärmepump. Med andra ord hämtar poolvärmepumpen värme från utomhusluften, därefter överför den värmen till vattnet. Jämfört med ren elvärme kan en poolvärmepump spara cirka 65-85% av uppvärmningskostnaden.

Fördelar med poolvärmepump

Den största fördelen är att poolvärmepumpar är effektiva och håller nere elförbrukningen. Det är svårt att motivera att värma poolvatten med elvärme, inte minst ur miljösynpunkt och med tanke på stigande elpriser som känns i plånboken. Moderna modeller är också mycket smidiga och kräver inte mycket underhåll. När den väl är korrekt installerad är allt som behövs att ställa in lämplig vattentemperatur och sedan luta sig tillbaka medan poolvärmepumpen gör jobbet.

  • Energisnålt;
  • Stabilt;
  • Lågt underhållskrav;
  • Möjlighet att förlänga badsäsongen.

Tid för att värma poolvattnet

Det beror på en rad olika faktorer som utomhustemperatur, storlek på poolen och hur välisolerad poolen är. En vanlig uppskattning är att en poolvärmepump med rätt dimension klarar att höja vattentemperaturen med 2-3 grader per dygn. Det är möjligt att värma ännu snabbare med en kraftfull poolvärmepump. Dock är det viktigaste och mest miljövänliga att undvika att onödig värme förloras från poolvattnet, så täck alltid över poolen när den inte används med ett poolöverdrag.

Kvalitet på poolvärmepumpen

Poolvärmepumpar har många komponenter och det är viktigt att den kan stå emot all fukt och även de stora temperaturskillnader som det svenska klimatet ofta bjuder på. Välj om möjligt en poolvärmepump som är anpassad och optimerad för just en svensk pool i Stockholm vår/sommar/höst. Sverige har inte lika milt klimat som till exempel Sydeuropa. Det är något att ha i åtanke när du väljer varumärke. Ett tips är att välja produkter som fått höga betyg för nordiska förhållanden.