Skip to content

Poolvärmepumpens placering

Var poolvärmepumpen placeras är viktigare än vad många tror. Med rätt placering undviks onödigt slitage och onödiga värmeförluster. Nedan kommer en genomgång av vad du ska tänka på.

Rätt avstånd

Poolvärmepumpen behöver tillgång till el, frisk luft och poolfilterrören. Bäst är att följa produktens manual och hålla sig till de avstånd som ges. Bland annat bör den inte placeras för nära buskage eller väggar. Att hålla nere på rörlängden minskar värmeförlusterna. Därför bör poolvärmepumpen vara inom ca 7,5 m radie från poolen. Den maximala rörlängden bör heller inte överstiga 30 m. Är rören för långa går onödigt mycket värme förlorad. I så fall får värmepumpen arbeta hårdare och elräkningen blir högre.

Rätt plats i systemet

Ett annat övervägande är att poolvärmepumpen ska ha en position som gör att poolvattnet går till cirkulationspumpen och filtret innan det når poolvärmepumpen. Kemikalier ska tillsättas när vattnet rör sig tillbaka till poolen och inte före pumpen. Anledningen är att undvika att poolvärmepumpen ska ta skada av antingen mycket smuts eller höga halter av kemikalier.

Stadigt och plant underlag

Stadigt och plant underlag - Poolvärmepumpens placering

Poolvärmepumpen bör komma upp något från markytan. Till exempel kan den placeras på plattor eller på ett betongfundament. Under drift bildas viss kondens och det är viktigt att kondensvatten kan rinna av utan några problem. Omgivningen runt poolvärmepumpen ska vara fri och du kan behöva rensa bort smuts och ogräs med jämna mellanrum.

För att summera är det viktigaste att poolvärmepumpen har fritt luftflöde och inte är för långtifrån poolen. Ytterligare en sak att nämna är att en del modeller låter en del. Det blir sällan störande, men för den som är ljudkänslig kan det vara värt att välja en modell av poolvärmepump med låg ljudnivå för att kunna placera den där det är tänkt.