Skip to content

Värmeväxlare till poolen

Genom att använda en poolvärmeväxlare är det möjligt att utnyttja värmesystemet från huset. Sedan går det att värma poolen med fjärrvärme eller bergvärme. Lösningen är effektiv för att sänka uppvärmningskostnaden och även göra miljön en tjänst.

Hur fungerar värmeväxlare till pool?

De ansluts till en ved-, pellets, el- eller oljepanna. solfångaranläggning eller värmepump. Sedan utnyttjas värmen från den enheten för att värma poolen. De är utformade för optimal värmeöverföring och ofta tillverkade i tåliga material som rostfritt, syrafast stål. Det gör att de håller länge och hjälper till att värma vattnet i poolen under många år. Konstruktionen består av små rör som utnyttjar varmvattnet från husets värmekälla. I andra rör finns poolvatten som värms upp utan att blandas med varmvattnet. En termostat kan sedan se till att poolen får rätt temperatur.

Varför värmeväxlare?

En av de största fördelarna med poolvärmeväxlare är att de utnyttjar överskottsvärme från husets värmekälla. Att utnyttja den värmen är miljövänligt, eftersom den annars ofta går förlorad. Allra bäst för klimatet är det om en solfångaranläggning används, men även en vanlig värmepump är effektivt och ekonomiskt. Skillnaden är mycket stor jämfört med att till exempel värma poolen direkt med elvärme.

Installation av värmeväxlare

Enklast är att låta en certifierad installatör sköta arbetet. Många modeller är dock ganska enkla att installera och levereras med reglerbara fästen. I valet av värmeväxlare lönar det sig att satsa på hög kvalitet. Med mycket vatten och fukt inblandat som fallet är med en pool så ökar risken för korrosion. I vissa fall är det också höga temperaturer inblandat, beroende på vad huset har för värmesystem. Bra värmeväxlare håller under mycket lång tid och då är det en god idé att investera extra.